Dansk Annoncørforening

Foreningen bliver opløst pr. 31. december 2020.

Fra årsskiftet vil den nystiftede forening Danske Annoncører og Markedsførere fremover varetage danske markedsførende virksomheder og organisationers interesse.

Kontakt til Danske Annoncører og markedsførere:
Holger Wilcks
holger@daom.dk
+45 2621 0045
www.daom.dk


Praktisk information om opløsningen

Dansk Annoncørforening fortsætter som juridisk enhed i 2021, indtil moms, skat og udeståender med debitorer/kreditorer er endeligt afregnet. Foreningen vil ikke have øvrige økonomiske aktiviteter efter årsskiftet. Er du kreditor, skal vi bede om at faktureringsdatoer ikke er senere end 31.12.2020.

Kontakt til Dansk Annoncørforening:
Holger Wilcks
holger@annoncoer.dk
+45 2621 0045